Szczegóły zlecenia
Wpisz opis zlecenia i wszelkie dodatkowe informacje o zgłoszeniu

Urządzenie


Jeśli nie możesz znaleźć swojego modelu na liście rozwijanej, dodaj model do opisu zgłoszenia.

Serwis


Wpisz tylko opis usterki. Dodatkowe informacje należy wpisać w podanych polach.
Główny adres e-mail do zapytań związanych ze zgłoszeniem..
Główny numer telefonu do kontaktu przez serwis

Dostawa


 Wyłącz Find My iPhone przed dostarczeniem urządzenia, w przeciwnym razie nie będziemy mogli wykonać naszej pracy.